Pierwsze zaproszenie do składania ofert

Ustka, dnia 07 sierpnia 2017 r.

 
   

 

                

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. przebudowa części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw” zostało unieważnione.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 04 sierpnia 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu.

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                          Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce

                                                                                                                      /-/ Beata Janiszewska

                                                                

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Polna 12, zaprasza do złożenia oferty na „przebudowę części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw” zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania    i odbioru robót stanowiące niżej zawarte załączniki.załącznik nr 2 - Zaproszenie do złożenia oferty
Oferty są przyjmowane do 4 sierpnia 2017r. - forma pisemna na w/w adres, w godz. 6.00-17.00

       

 
   

                                                                                                                                                                                                                    Ustka, dnia 28 lipca 2017 r

 

INFORMACJA

 

o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. przebudowa części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw” zostało unieważnione.

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 lipca 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu.

 

                                                                                                                            Dyrektor

 

                                                                                                          Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce

 

                                                                                                                      /-/ Beata Janiszewska

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Polna 12, zaprasza do złożenia oferty na „przebudowę części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw” zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania    i odbioru robót stanowiące załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do zaproszenia. w zakładce Projekt Unijny

Z poważaniem

Beata Janiszewska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Dokumenty do pobrania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAŁACZNIK 1 - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA

OBMIAR PRZEDSZKOLE

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3ustka@wp.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175