Aktualności

Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

 

Drodzy Rodzice!

 

Uprzejmie informuję , że w nowym roku szkolnym 2021/2022 rodzice sami decydują o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której placówka organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Jednocześnie rodzice powinni pamiętać, że: - przedszkole nie jest uprawnione do żądania zawarcia przez rodziców/opiekunów umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia w przypadku uczestniczenia przez dziecko w wycieczkach krajowych, - przedszkole nie może odmówić nieubezpieczonemu dziecku wyjazdu na wycieczkę krajową, wyjścia do kina, - przedszkole nie jest uprawniona do żądania od rodziców/opiekunów podpisywania oświadczeń, zgodnie z którymi odpowiedzialność przedszkola za wypadek dziecka w placówce byłaby uzależniona od zawarcia przez rodziców/opiekunów umowy ubezpieczenia, czy też od przystąpienia przez rodziców/opiekunów do ubezpieczenia grupowego, - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce należy przede wszystkim do dyrektora przedszkola. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele: w czasie zajęć - nauczyciel prowadzący lekcje i ustalony opiekun. Przedszkole odpowiada więc za dzieci od momentu ich przyjścia do momentu ich wyjścia , jak również w czasie zajęć organizowanych poza placówką - taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia dzieci ubezpieczeniem (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)

 

Komunikat MEN z dnia 03 października 2019 r. w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Z wyrazami szacunku Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 W Ustce

 

Pliki do pobrania https://www.kuratorium.gda.pl/wycieczki-szkolne-i-zagraniczne

Drodzy Rodzice! Przypominamy o zakrywaniu ust i nosa na terenie naszego Przedszkola

Uwaga Rodzice! Zebranie organizacyjne

Szanowni rodzice

dnia 8 września 2021, o godz. 17.00

odbędzie się zebranie organizacyjne,

na którym będą podpisywane umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na rok szkolny 2021/22.

Z uwagi na utrzymanie reżimu sanitarnego w placówkach publicznych zapraszamy jednego rodzica/opiekuna prawnego bez dzieci.Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Obecność obowiązkowa z uwagi na podpisanie i uzupełnienie istotnych dokumentów.

Dyrektor placówki

Szanowni Rodzice!

Od 1 września 2021 posiłki są przygotowywane przez catering "KLUSEK" Piotr Zamościk, prosimy nieobecność dziecka zgłaszać w danym dniu do godz.7.30 pod nr tel: :

+ 48 793964881 lub u wychowawcy grupy.

Witamy po wakacjach przedszkolaków i rodziców nowym roku szkolnym 2021/2022

Udanych wakacji

U progu wakacji składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną naukę, zabawę, trud, poświęcenie i współpracę wszystkim Dzieciom, ich Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi. Życzymy udanego wypoczynku, ciekawych podróży, niezapomnianych wrażeń, usmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola z zapasem sił w nowym roku szkolnym.

 

Biblioteka Przedszkolaka - kampania społeczna adresowana do placówek oświatowych

Nasze przedszkole bierze udział w kampanii Biblioteka Przedszkolaka Biblioteka Przedszkolaka to kampania, której celem jest rozwijanie nawyków czytelniczych u dzieci przedszkolnych, pogłębienie kompetencji metodycznych pedagogów, stworzenie infrastruktury czytelniczej (biblioteczki w każdym z przedszkoli) oraz partycypacyjne działania międzypokoleniowe, polegające na zaangażowaniu do regularnej współpracy babcie i dziadków. Celem kampanii jest trwała zmiana systemowa - polegająca na dostarczaniu do przedszkoli wartościowych, ciekawie ilustrowanych książek dla dzieci. W jej ramach nasze przedszkolaki otrzymały kufer (minibibliotekę na kółkach), w którym znajduje się 10 książek. Ale książki to nie wszystko, w kuferku znalazły się również pacynki babci i dziadka, literkowe okulary do słuchania oraz co najważniejsze - materiały warsztatowe: teczki i karty pracy. Wokół każdej z książek z kuferka odbędą się warsztaty czytelnicze. Tym samym w naszej placówce zorganizujemy aż 10 spotkań warsztatowo-czytelniczych. Zestaw książek, które włączone są do projektu to przegląd różnych gatunków. Nasza przedszkolna biblioteczka wzbogaciła się o: Trzy tomy poezji polskiej: • Pan Maluśkiewicz i wieloryb: Julian Tuwim, il. Bohdan Butenko, wyd. Dwie Siostry • Wierszyki domowe: Michał Rusinek, il. Joanna Rusinek, wyd. Znak • Wierszownik z podróży dookoła świata: Łukasz Dębski, il. Anna Kaszuba Dębska, Fundacja Burza Mózgów Współczesnę prozę polską: • Gębolud: Roksana Jędrzejewska-Wróbel, il. Agnieszka Żelewska, wyd. Bajka • Pan Kuleczka: Wojciech Widłak, il. Elżbieta Wasiuczyńska, wyd. Media Rodzina • A niech to gęś kopnie: Marta Guśniowska, il. Robert Romanowicz, wyd. Tashka • Dżok. Legenda o psiej wierności: Barbara Gawryluk, il. Iwona Cała, wyd. Literatura Wprowadzenie w świat non-fiction: • Podwodny świat. Opowieść o Jacques’a Cousteau: Jennifer Berne, il. Eric Puybaret, wyd. Tekturka Klasykę światową dla najmłodszych: • Opowieści z Doliny Muminków. Na podstawie opowiadań Tove Jansson:Alex Haridi, Cecilia Davidson, Filippa Widlund, wyd. HarperCollins Polska (HarperKids) • Gruffalo: Julia Donaldson, il. Axel Scheffler, wyd. Tekturka Nasza placówka dołączyła do 300 innych przedszkoli z całej Polski, które w latach 2018-2020 włączyły się w kampanię Biblioteka Przedszkolaka. Pomysłodawcą i realizatorem kampanii jest Fundacja Burza Mózgów. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Pomorskiego. Więcej informacji na stronie: bibliotekaprzedszkolaka.pl

Wakacyjny dyżur przedszkola

Drodzy Rodzice!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi rekrutacji na wakacyjny dyżur w Miejskich Przedszkolach w Ustce wyjaśniamy , że: W tym roku pojawiła się dużo większa niż w ubiegłych latach liczba dzieci zgłoszonych na miesiące lipiec i sierpień, liczba znacznie przekraczająca ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym. W związku z tym organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek postanowił podjąć kroki zmierzające do wyłonienia osób, którym opieka w trakcie wakacji jest NIEZBĘDNA. Nasze przedszkole będzie pracowało w lipcu pełną parą , ale liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego prosimy o zrozumienie i przeanalizowanie swoich potrzeb, a także pochylenie się nad potrzebami i prawem dzieci do odpoczynku, dzieci, które tak jak my dorośli mają za sobą ciężki rok, potrzebują relaksu, czasu spędzonego z bliskimi i poczucia, że wakacje to wakacje . Zaświadczenia, o które prosimy mają być pomocą w rekrutacji, ale będziemy brać pod uwagę każdą indywidualna sytuację rodziny, więc prosimy o informacje od rodziców, które rozpatrzy dyrektor placówki.

Uwaga Rodzice, ważny komunikat!

Z uwagi na brak dostaw energii elektrycznej w dniu 28 kwietnia 2021r. nasza placówka będzie zamknięta.

Wyjaśniam, że blok kuchenny zasilany jest prądem i nie ma możliwości zabezpieczenia żywienia i higieny. Przypominam Państwu, że istnieje możliwość skorzystania z zasiłku „Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten otrzymasz, jeśli jesteś zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli: zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedziałeś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym. Ważne! Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać zasiłek Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku:

1. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-36),

2. wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Beata Janiszewska Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce

Szanowni Rodzice!

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 umieszczone są w zakładce bip / rekrutacja naszego przedszkola oraz wywieszone są w ganku przedszkola.

Uwaga Rodzice, ważny komunikat!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ustce informuje odbiorców ciepła w zachodniej części miasta Ustki o przerwie w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

w dniu 08.04.2021 w godzinach 7:30 - 16:30.

Powodem przerwy jest przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ul. Portowej. Za utrudnienia przepraszamy w imieniu swoim i wykonawcy przebudowy.

Wesołych Świąt Wielkanocnych