Aktualności

Udanych i bezpiecznych wakcji!

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Matki

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Przyroda wierszem malowana

Za nami już VII Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda wierszem malowana”, którego organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce.

Czytaj więcej

Witaj Wiosno !

Jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami z Ukrainy

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do miejskich przedszkoli w Ustce na rok szkolny 2022/23 trwać będzie od 1marca do 28 marca 2022r.

Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka oraz Regulaminem Rekrutacji MP3 Ustka dostępnych na naszej stronie w zakładce Informacje/ Rekrutacja w celu uniknięcia błędów formalnych. Wnioski i oświadczenia papierowe będzie można pobrać w placówce lub elektronicznie z naszej strony z zakładki Informacje -Rekrutacja. Wnioski i wszystkie niezbędne dokumenty proszę składać w formie papierowej w kopercie do wyznaczonego miejsca w korytarzu przedszkola w godzinach 7.00- 16.00, za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki pocztowej mieszczącej się w ganku placówki. Nie przyjmujemy wniosków w formie elektronicznej z uwagi, na ilość dokumentów i załączników, które musimy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej, a członkowie nie są upoważnienie do obsługi poczty służbowej przedszkola. Wraz z wnioskiem i oświadczeniem rodzica należy przedłożyć I-szą stronę PIT-u potwierdzoną przez US, poświadczenie UPO, zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z MOPSu.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Harmonogram czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka, a także kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczały do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 28.02.2022 r

Pomaganie jest piękne

„Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym”. Anne Louise de Stael-Holstein

 

Miejskie Przedszkole nr 3 w miesiącu grudniu i styczniu wzięło udział w dwóch akcjach charytatywnych, których celem było zachęcanie przedszkolaków i ich rodziców do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnoty i umacnianie więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. W okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie, w ramach akcji „Razem na Święta” miała miejsce zbiórka darów dla usteckiej rodziny. Przedszkolakom i ich rodzicom udało się zgromadzić liczne podarki m.in.: żywność, środki czystości, kosmetyki, odzieży a także zapewnić niezbędny w okresie zimowym opał. Dzięki anonimowym sponsorom udało się spełnić także dziecięce marzenia i tak pod świąteczną choinką zmazały się także upragnione hulajnogi. W czasie noworocznym zaś ruszyła kolejna zbiórka pod hasłem „Zbiórka dla Kici i Burka”, w tym przypadku przeznaczona dla czworonogów przebywających w schronisku dla Zwierząt Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Słupsku. I tym razem przedszkolaki i ich rodzice okazali wielkie serce. W ramach kwesty udało się zgromadzić m.in.: żywność dla psów i kotów, koce, legowiska, kołdry, stare pościele, akcesoria tj.: zabawki, smycze, miseczki, obroże; produkty do pielęgnacji oraz środki czystości. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane na ręce pracowników schroniska. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do XXII edycji Góry Grosza

Ostatni rok był dla wszystkich czasem wyzwań. Nowa sytuacja zmieniła myślenie i działania. Zamknięte przedszkola i szkoły, nauka zdalna, potem hybrydowa, wirtualne spotkania, miały ogromny wpływ na Dyrekcję, Nauczycieli i Dzieci. Dzięki wysiłkowi jaki włożyli Państwo oraz dzieci w XXI akcję Góra Grosza, udało się ponownie pomóc wielu podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom na terenie całej Polski. Będzie dla nas ogromnym zaszczytem, jeśli zdecydują się Państwo przyłączyć do tegorocznej Akcji na rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach.

Zmiany stawki żywienia

Szanowni Rodzice!

Od 03 stycznia 2022 roku, w naszym przedszkolu koszt dziennego żywienia dziecka zwiększa się na stawkę 10,93 zł/dzień. Wyjaśniam, że w miesiącu listopadzie 2021r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówieniach publicznych dokonaliśmy wyboru firmy "Klusek" na rok kalendarzowy 2022. Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych będą zatem aneksowane ( do pobrania u wychowawców grup od 29 grudnia). Nadmieniam, że koszty żywienia w innych miejskich przedszkolach od stycznia 2022r. również wzrastają na 10 zł/dziennie.

Beata Janiszewska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku