Zakup i dostawa sprzetu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprgramowaniem do projektu w ramach MOF Słupska

Ustka, dnia 3 września 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 2 MOF Słupska””, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych. Zakres oraz

ilość dostawy został określony w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Umowa

Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 5 Wyjaśnienie 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 Zmiana terminu złożenia ofert i wyjaśnienia 2 do szczegółowego opisu

Załącznik nr 7 Informacja o wyborze wykonawcy

Załącznik nr 8 Informacja o unieważnieniu wyboru wykonawcy

Załącznik nr 9 Informacja o wyborze wykonawcy

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175