Formy współpracy z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami to m.in.:

  • zebrania ogólne - informacje o głównych założeniach wychowawczych sprawy organizacyjne, zebrania grupowe z udziałem specjalistów - tematyka spotkań zgłaszana przez rodziców, warsztaty prowadzone przez specjalistów doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
  • kontakty indywidualne – wymiana bieżących informacji, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
  • zajęcia otwarte dla rodziców - możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej,
  • zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy – uroczystości, imprez cyklicznych – RAJD ROWEROWY, FESTYN, DZIEN RODZICA
  • tworzenie okazji do wspólnych integrujących przeżyć: wykonywanie z dziećmi prac plastycznych - malowanie bombek, pisanek, świętowanie np. przygotowanie do KONKURSY, KIERMASZE
  • Tablica dla rodziców - Pedagogizacja rodziców – tematyka aktualna do pory roku

 

Pedagog specjalny: mgr Helena Gałat-Kuc

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175