Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

Ustka, dnia 22 lipca  2019 r.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska””, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik 5 - Informacja o wyborze oferty

 

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175