Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna: art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 


Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo
(ewentualnie)

Data dopuszczenia

Numer dopuszczenia dyrektora

1.

,,Nasze Przedszkole"

 

 M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska

MAC

ISBN

978-83-8108-181-81

30.08.2018 r.

PR-1/2018

2. ,,Trampolina"  E. Kardas

PWN

ISBN 978-83-262-2664-9

 30.08.2018

 PR-2/2018

 

     

 

   

 

Programy realizowane

 

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W USTCE

Na rok szkolny 2021/2022

Na rok szkolny 2022/2023

 

„Mój region poznaję, badam, obserwuję, bo tu się dobrze czuję” – edukacja

regionalna

 

      PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU  EDUKACJI MUZYCZNEJ DLA  DZIECI  W  WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

,,Nadstaw uszy i słuchaj, muzyka jest wszędzie’’

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3ustka@wp.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175