Rekrutacja

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka dot. czynności w postępowaniu rekrutacyjnymna rok szkolny 2024/2025

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/zarzadzenia%20Nr%200050.SOKS.29.2024%20ws%20harmonogramu%20i%20kryteriow%20rekrutacji%20do%20przedszkoli%20i%20I%20klas%20SP%20w%202024.pdf

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 2024/2025

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Wniosek%20rekrutacyjny%202024.docx

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 2024/2025

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/O%C5%9Bwiadczenia%20Rodzica%202024.docx

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola 2024/2025

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/potwierdzenie%20woli%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%282%29.docx

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/attachment1.2.docx

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3@przedszkole3.ustka.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175