Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka dot. czynności w postępowaniu rekrutacyjnymna rok szkolny 2022/2023

 

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/ZARZ%C4%84DZENIE%20Nr%20OO50%20Rekrutacja%20do%20szk%C3%B3%C5%82%20i%20przedszkoli%20rok%20szkolny%202022%202023-28stycznia%202022%281%29.pdf

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Regulamin%20Rekrutacji%202022.docx

 

Dokumenty dla rodziców/opiekunów prawnych wymagane podczas rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/23:

 

 Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola/li

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/Wniosek%20rekrutacyjny%202022%20%281%29.docx

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/O%C5%9Bwiadczenia%20Rodzica%202022.docx

 

Oświadczenie woli rodzica składamy do 8 kwietnia 2022r.

https://przedszkole3.ustka.pl/files/files/potwierdzenie%20woli%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.docx

 

 

informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Polna 12
76-270 Ustka
Przedszkole pracuje
Poniedziałek - Piątek
w godz. 6.30 - 16.30
Informacja: +48 792900295
Intendent: + 48 793964881
Email: mp3ustka@wp.pl
Dyrektor mgr Beata Janiszewska
Nr konta:
15 1020 4649 0000 7802 0242 8175