Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie

edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”.

 

Pobierz dokumentację - dokmentacja.zip

 Z poważaniem

Beata Janiszewska

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce

Ustka, 11 października 2017 r.

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

            Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego       z akcesoriami i oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            W wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 października 2017 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, której cena znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                            Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce

                                                                                                                  Beata Janiszewska

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.