Przebudowa części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw

                                   Ustka, dnia 07 sierpnia 2017 r.

 
   


                

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. przebudowa części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabawzostało unieważnione.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 04 sierpnia 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu.

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                          Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce

                                                                                                                      /-/ Beata Janiszewska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przebudowa części istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw.

Dokumenty do pobrania:

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 - UMOWA

Załącznik nr 3 - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Załącznik nr 4 - Wykaz robót.doc

Załącznik nr 5 - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIOR)

Załącznik nr 7 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Załącznik nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.