Dostawa i montaż ściany panelowej mobilnej 18.09.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na dostawę i montaż ściany panelowej mobilnej o wymiarach 5,18 m x 2,90 m oddzielającej pomieszczenie sali do ćwiczeń ruchowych od tworzonej sali edukacyjnej.

Więcej informacji w załącznikach.

 

Pobierz dokumentację - dokmentacja.zip

 Z poważaniem

Beata Janiszewska

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce

 

                                                                       Ustka, dnia 03 października 2017 r.

 

 
   

 

                

INFORMACJA

 o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. dostawa i montaż ściany panelowej mobilnej o wymiarach 5,18 m x 2,90 m oddzielającej pomieszczenie sali do ćwiczeń ruchowych od tworzonej sali edukacyjnejzostało unieważnione.

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 25 września 2017 r. wpłynęły 3 oferty niespełniające warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z pkt 9.5 Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18 września 2017 r.         „W przypadku złożenia oferty niepodpisanej, niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych informacji, bądź niepotwierdzającej spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6 zaproszenia, Zamawiający odrzuci ofertę – oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                         Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce

                                                                                                                    /-/ Beata Janiszewska

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.