Grupy

Roczny plan

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W USTCE

Na rok szkolny 2017/2018

,,ZDROWIE TRAMPOLINĄ DO SUKCESU NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW USTKI”

CELE UKIERUNKOWANE NA DZIECKO wyznaczają zadania polegające na:

 • nabywaniu i bogaceniu wiedzy (informacji),
 • kształtowaniu czynnych postaw (wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych),
 • kształtowaniu umiejętności (określonych mianem życiowych),
 • doskonaleniu zdrowia własnego (predyspozycje i możliwości).


CELE UKIERUNKOWANE NA RODZICÓW:

 • wspomaganie (współdziałanie z nauczycielem) w tworzeniu  środowiska wspierającego edukację zdrowotną,
 • prezentowanie wspólnie z nauczycielem pozytywnych wzorców zachowań,
 • propagowanie postawy „prozdrowotnej” we współdziałaniu z nauczycielem.


CELE SFORMUŁOWANE W ODNIESIENIU DO NAUCZYCIELA:

 • podniesienie jakości (ewaluacja) działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci przez osoby sprawujące nad nimi opiekę,
 • pomoc dzieciom w kształtowaniu zachowań i postaw „prozdrowotnych”,
 • wzmocnienie u dzieci wiary we własne możliwości,
 • przekazanie wzorców „zdrowego trybu życia”,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

Opracowały : mgr Helena Gałat - Kuc, mgr Ewa Leśniewska

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.