Grupy

Programy Wychowania Przedszkolnego 2016/17

Programy realizowane 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce

na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna: art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 


Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo
(ewentualnie)

Data dopuszczenia

Numer dopuszczenia dyrektora

1.

 

 „Od przedszkolaka do  pierwszaka”

 I. Broda

WSiP

ISBN

978-83-02-11208-9

30.08.2016 r.

PR-1/2016

 2  "Jak po sznurku"  Alicja Gała

 Didasko

PCH2/06/12

 30.08.2016

 PR2/2016

 

 3.   "Trampolina do szkoły" - Sławomira Załęska        PWN, ISBN       30.08.2016             PR3/2016

                                                                                   978-83-262-1993-1

 

Programy realizowane

programy realizowane

Roczny plan

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W USTCE

Na rok szkolny 2017/2018

,,ZDROWIE TRAMPOLINĄ DO SUKCESU NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW USTKI”

CELE UKIERUNKOWANE NA DZIECKO wyznaczają zadania polegające na:

 • nabywaniu i bogaceniu wiedzy (informacji),
 • kształtowaniu czynnych postaw (wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych),
 • kształtowaniu umiejętności (określonych mianem życiowych),
 • doskonaleniu zdrowia własnego (predyspozycje i możliwości).


CELE UKIERUNKOWANE NA RODZICÓW:

 • wspomaganie (współdziałanie z nauczycielem) w tworzeniu  środowiska wspierającego edukację zdrowotną,
 • prezentowanie wspólnie z nauczycielem pozytywnych wzorców zachowań,
 • propagowanie postawy „prozdrowotnej” we współdziałaniu z nauczycielem.


CELE SFORMUŁOWANE W ODNIESIENIU DO NAUCZYCIELA:

 • podniesienie jakości (ewaluacja) działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci przez osoby sprawujące nad nimi opiekę,
 • pomoc dzieciom w kształtowaniu zachowań i postaw „prozdrowotnych”,
 • wzmocnienie u dzieci wiary we własne możliwości,
 • przekazanie wzorców „zdrowego trybu życia”,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

Opracowały : mgr Helena Gałat - Kuc, mgr Ewa Leśniewska

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.