Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-7.30 Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela - zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci.
   
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
7.30-8.30 Praca indywidualna z dzieckiem - diagnozowanie postępów w rozwoju dziecka.Poranna gimnastyka, zabawy muzyczno-ruchowe i ćwiczenia uspokajające. Czynności higieniczne wyrobienie w dzieciach nawyku higienicznego,
8.30-9.00 ŚNIADANIE Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków ( mycie zębów, dbania o swoje zdrowie).
9.00-10.30 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
10.30-10.45 II ŚNIADANIE
10.45-11.50 zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki o charakterze poznawczym i rekreacyjnym.
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
12.00-12.30 OBIAD Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
ZAJĘCIA DODATKOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI 
12.30-14.00 Relaks - dzieci młodsze (3-4-letnie)
12.30-13.00 Relaks - Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie
13.00-13.50 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe.
13.50-14.00 Spożywanie pierwszego dania obiadu, podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.00-16.30 Zabawy dowolne. zajęcia dodatkowe – język angielski, piłki, taniec nowoczesny.Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.