Grupy

Informacje


Opłaty za przedszkole

  Nr konta:
92 9315 0004 0000 1674 2000 0040

 

Żywienie

  stawka dzienna - 5,50 zł

 

Dodatkowa godzina

  1 zł

 

Aktualne telefony

księgowość/dyrektor - +48 792 900 295

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-7.30 Swobodne zabawy przy współudziale nauczyciela - zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci.
   
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
7.30-8.30 Praca indywidualna z dzieckiem - diagnozowanie postępów w rozwoju dziecka.Poranna gimnastyka, zabawy muzyczno-ruchowe i ćwiczenia uspokajające. Czynności higieniczne wyrobienie w dzieciach nawyku higienicznego,
8.30-9.00 ŚNIADANIE Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków ( mycie zębów, dbania o swoje zdrowie).
9.00-10.30 Działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
10.30-10.45 II ŚNIADANIE
10.45-11.50 zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki o charakterze poznawczym i rekreacyjnym.
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
12.00-12.30 OBIAD Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
ZAJĘCIA DODATKOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECI 
12.30-14.00 Relaks - dzieci młodsze (3-4-letnie)
12.30-13.00 Relaks - Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie
13.00-13.50 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy ogólnorozwojowe.
13.50-14.00 Spożywanie pierwszego dania obiadu, podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14.00-16.30 Zabawy dowolne. zajęcia dodatkowe – język angielski, piłki, taniec nowoczesny.Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

                                                                                                              Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 7/MP3/2013

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3

 w Ustce

z dnia 28.10.2013r  

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „iPrzedszkole”

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

 W USTCE

§ 1

Postanowienia wstępne

$11.      System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

$12.      Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawiania dziecka pod opieką

 nauczycieli.

$13.      Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania  za pomocą karty zbliżeniowej zdarzeń wejścia/wyjścia na czytniku kart zbliżeniowych (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.

$14.      Karta kupowana jest raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

$15.      Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice dziecka.

$16.      Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane przenoszone są do archiwum    i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

§ 2

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

$11.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do korytarza przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika (tablet) i kierują się do szatni.

$12.      W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia w wejściu karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka będzie naliczany  od godz. 6.30  (godzina otwarcia przedszkola)

§ 3

Odbieranie dziecka z przedszkola

$11.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierają dziecko

bezpośrednio z sali lub ogrodu.

$12.      Po odebraniu dziecka bezpośrednio z sali lub ogrodu  rodzice/opiekunowie prawni lub inne

upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualna kartę dziecka do czytnika (tablet) umieszczonego w korytarzu przedszkola.

$13.      W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej danego dziecka czas pobytu tego dziecka naliczany będzie do godz. 16:30 (godzina zamknięcia przedszkola).

§ 4

Moduł on-line dla rodziców

 Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie „iPrzedszkolena stronie :

www.iprzedszkole.progman.pl

$11.      Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

$12.      Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole

 Podpisanie aneksu do umowy cywilno prawnej stanowi  poświadczenie o akceptacji regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta.

$13.      Po aktywacji konta przez rodziców/opiekunów prawnych Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

      a)    bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i  żywienie

      b)    wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

      c)    bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów ,

      d)    dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

      e)     możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem

komunikatora

 • § 5

Postanowienia końcowe

$11.      Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 2 grudnia 2013r. do odwołania.

$12.      Niniejsza procedura jest załącznikiem do aneksu umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole

$13.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej

stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

$14.      Zapoznanie się z niniejsza procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na aneksie do umowy cywilno prawnej regulującej sprawy świadczenia usług przez przedszkole.

$15.      Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym

firma ProgMan.

$16.      Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola oraz pracownicy administracji.

$17.      Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Przedszkole” jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Ustce, ul. Polna 12

Ustka 28.10.2013r

Dyrektor

Beata Janiszewska


 

Formy współpracy z rodzicami

Formy współpracy z rodzicami to m.in.:

 • zebrania ogólne - informacje o głównych założeniach wychowawczych sprawy organizacyjne, zebrania grupowe z udziałem specjalistów - tematyka spotkań zgłaszana przez rodziców, warsztaty prowadzone przez specjalistów doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców, spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
 • kontakty indywidualne – wymiana bieżących informacji, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
 • zajęcia otwarte dla rodziców - możliwość bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy rówieśniczej,
 • zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy – uroczystości, imprez cyklicznych – RAJD ROWEROWY, FESTYN, DZIEN RODZICA
 • tworzenie okazji do wspólnych integrujących przeżyć: wykonywanie z dziećmi prac plastycznych - malowanie bombek, pisanek, świętowanie np. przygotowanie do KONKURSY, KIERMASZE
 • „Trójeczka” - gazetka dla rodziców zawierająca informacje dotyczące aktualnie przerabianej tematyki, informacje o ciekawych książkach dla dzieci i rodziców, porady, bieżące wydarzenia.
 • Tablica dla rodziców - Pedagogizacja rodziców – tematyka aktualna do pory roku

Kontakt

Telefony kontaktowe: 

księgowość: +48 792900295

Intendent: + 48 793964881

Adres: 

76-270 Ustka, Polna 12

Formularz kontaktowy: 

Kontakt kopia z mapą

Telefony kontaktowe: 

księgowość: +48 792900295

Intendent: + 48 793964881

Adres: 

76-270 Ustka, Polna 12

{google_map}76-270 Ustka, Polna 12|zoom:15|lang:pl|width:600|height:400|show_info:yes|{/google_map}

Formularz kontaktowy: 

Na spektaklu w Teatrze ,,Tęcza"

Kontakt małych dzieci z kulturą i sztuką jest jednym z najwspanialszych sposobów rozwijania wyobraźni, zdolności i kreatywności dzieci. Nasze małe Słoneczka po raz pierwszy wraz z innymi grupami z naszego przedszkola miały możliwośc wyjazdu do teatru ,,Tęcza" w Słupsku na spektakl dla dzieci pt. ,,Wielka draka o drogowych znakach". Była to dla naszych dzieci bardzo udana wycieczka,wszyscy świetnie się bawili, a dla nas największą radościa  był uśmiech na ich twarzach.  

zdjęcia

różne

OGŁOSZENIE - MIKOŁAJKI

Już niedługo, długo wyczekiwane przez dzieci święto- MIKOŁAJKI. 6 grundnia (piątek) wszystkie dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na czerwono- mikołajkowo i obowiązkowo wszyscy mamy mikołajkowe czapeczki.

„Zabawy w naszej sali”

Chociaż rano jeszcze niektórym łezka w oku się zakręci przy rozstaniu z rodzicami, to jednak już po chwili wszyscy wesoło się bawimy. Lubimy naszą salę i zabawki – samochody, klocki, układanki, a szczególnie zabawę w kuchence i sklepiku. A po skończonej zabawie wszyscy razem układamy zabawki na półki. 

Podkategorie

 • Informacje

  Miejskie Przedszkole nr 3  dyżuruje w miesiącu sierpniu 2014

  Prosimy zapisywać się na listę u wychowawców, w celu ustalenia ilości grup.
Powered by Joomla!®. Designed by: reseller hosting virtual private servers Valid XHTML and CSS.