Aktualności

Strajk

Drodzy Rodzice, szerdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie dla nauczycieli w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Dodatkowe wymagania dotyczące rekrutacji.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.SOKS. 57.2019

Burmistrza Miasta Ustka

z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.15.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia

30 stycznia 2019 roku ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych

działających na terenie Gminy Miasto Ustka.

 

Na podstawie: art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.SOKS.15.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasto Ustka pkt 5. otrzymuje się następujące brzmienie :

 

5. Inne dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w pkt. 2 powyżej: - wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola; - oświadczenie rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata; - kserokopia pierwszej strony PIT rodzica /rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy.

 

 

Piekna Nasza Polska Cała - Certyfikat

Czytaj więcej

I miejsce Mai i Marty oraz III miejsce Milanka w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie z języka angielskiego

Czytaj więcej

Bal karnawałowy 2019

Czytaj więcej

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Czytaj więcej

I miejsce Zuzi Seńko w konkursie plastycznym ,,Kapelusz andrzejkowy

Czytaj więcej

I miejsce Krystiana Dzedzej w konkursie plastycznym

Czytaj więcej

Mikołajki 2018

Czytaj więcej

Kino sferyczne w naszym przedszkolu

Czytaj więcej

Teatrzyk ,,O Smoku Wawelskim

Czytaj więcej

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Czytaj więcej